Skip to main content

Våra fastigheter

Beståndet är lokaliserat i framför allt Linköping och Storstockholm. Tanken är att förvalta stor del av beståndet på lång sikt. Vi gör även affärer på kort sikt då främst i övriga geografiska områden. Ingen fastighet är för liten eller för stor för att utvecklas. Vi har ett långsiktigt tänkande med våra hyresgäster och vi vill bygga upp ett bestånd med nöjda hyresgäster som vill stanna i våra fastigheter.

Fastigheter Linköping

Kontor/hotell/butiker/bostäder – Linköping


Handel/industri/lager – Linköping