Skip to main content

Om Centria

Centria är ett familjeägt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på främst kommersiella fastigheter i Linköping och Stockholm. Vår strategi präglas av långsiktigt ägande och hållbarhet. Vi strävar efter att arbeta snabbt och effektivt för att kunna tillvarata de affärsmöjligheter som uppstår i de regioner vi är verksamma. Vi har en bred riskspridning med fastigheter inom flera olika segment.

Centria eftersträvar långsiktighet och effektivitet inom förvaltningen. Vår förvaltningsstrategi går ut på att aktivt arbeta med att försöka skapa långa relationer med våra hyresgäster. Detta gäller både vid nyteckning av hyresavtal och i förvaltningen av befintliga hyresavtal.

Vi arbetar ständigt med att förbättra våra interna processer. Med bra samarbeten och kompetent personal strävar vi mot att bli en så bra hyresvärd som möjligt. Genom att vara lyhörda och lösningsorienterade eftersträvar vi att hela tiden möta våra hyresgästers behov på bästa möjliga sätt. Vår ambition är att våra hyresgäster ska trivas i sin fastighet och känna sig sedda av sin hyresvärd.

Vision

Vår vision är att ytterligare öka vår närvaro. Genom att vara aktiva med förvärv och utveckling av fastigheter vill vi skapa en attraktiv fastighetsportfölj för investerare samt för våra hyresgäster. Utbudet av lokaler skall öka så att vi kan möta befintliga och nya kunders lokalbehov.

Hållbarhet

Ett hållbart fastighetsföretagande handlar inte bara om att bygga och förvalta fastigheter på ett hållbart och energieffektivt sätt. Det handlar om att ta ett helhetsansvar för sin verksamhet ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.